bài 2 tésst

Robin Image Optimizer là một trong 2 plugin nén ảnh miễn phí được chúng tôi khuyên dùng cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ WordPress Hosting của WP Căn bản. Trong bài viết hôm trước, tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách nén ảnh bằng plugin reSmush.it Image Optimizer. Nếu bạn chưa xem, hãy đọc nó trong phần link tham khảo bên dưới. Còn hôm nay, Robin Image Optimizer sẽ là nhân vật chính mà chúng ta cần hướng đến. Hiệu suất nén ảnh của 2 plugin này là tương đương nhau nên các bạn lựa chọn plugin nào cũng được. Tham khảo thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *